Varstveno delovni center INCE

Varstveno delovni center INCE Mengeš je regijski center, ki izvaja storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. K nam so vključeni uporabniki iz širokega področja šestih občin: Moravč, Trzina, Mengša, Komende, Kamnika in Domžal. V centru imamo dve enoti dnevnih centrov, enota INCE Mengeš in enota INCE ZU in bivalno enoto NAŠA HIŠA, kjer izvajamo storitev institucionalnega varstva.

V varstveno delovni center INCE je vključenih 108 uporabnikov, 81 v enoti INCE Mengeš, 27 v enoti INCE  ZU, 32 uporabnikov je vključenih v našo bivalno enoto INCE – NAŠA HIŠA, kjer izvajamo institucionalno varstvo za odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju.

 

Varstveno delovni center INCE
Ropretova cesta 23
1234 Mengeš

davčna številka: 82673438
matična številka: 5110742

Uprava VDC INCE

tel.: 01 723 79 33

Vladka Pacek, univ. dipl. soc. ped., direktorica VDC INCE

Tajništvo
tajnistvo@vdc-ince.com

Računovodstvo
racunovodstvo1@vdc-ince.com